Du er her

Nr 4

 • Veibygging er ikke et klimatiltak

  Sintef-rapporten ”Miljømessige konsekvenser av bedre veier” konkluderer med at man får store reduksjoner i utslipp når veiene utbedres eller erstattes av bedre veier slik at trafikken flyter jevnere. Veibygging er med andre ord et godt tiltak for å redusere klimagassutslipp. Konklusjonen er for god til å være sann, og det er den heller ikke.
 • Godt kollektivtilbud og dårlige p-muligheter etter flytting: Færre kjører bil til jobben

  Dårligere kår for bilen har ført til at færre kjører bil til jobben og at flere sykler eller reiser kollektivt, viser en undersøkelser som sammenligner reisevanene før og etter at åtte forskningsinstitutter ble samlokalisert i Forskningsparken i Oslo høsten 2006.
 • Hva hvis næringslivet tar et ansvar for arbeidsreisene? Arbeidsreiser – en utfordring i klimapolitikken

  For bedrifter med mange arbeidsplasser er det mulig å utforme effektive tiltak for å begrense ansattes bruk av bil til og fra jobben. Det kan skje i samarbeid med lokale myndigheter og trafikkselskaper. Gevinster kan hentes ikke minst i form av reduserte klimagassutslipp
 • Bilen er en databank – som kan sladre

  En moderne bil er en rullende databank. Den lagrer alt den har vært med på og alt hva føreren foretar seg med den. Spørsmålet er bare hva og hvor mye den skal avsløre – og til hvem. Det er for eksempel fullt mulig for politiet å automatisere fartsovervåkingen i fremtiden – uten fotobokser.
 • Forpliktende avtaler: Et godt verktøy i bytransportpolitikken?

  Avtalebaserte forsøk på å redusere biltrafikken og styrke kollektivtransporten i Norge har ikke vist seg udelt vellykkede
 • Stadig sikrere sykkelvei

  Anlegging av separat gang- og sykkelvei fører ikke nødvendigvis til færre ulykker, ifølge Trafikksikkerhetshåndboka. Ulykker langs sykkelveier skjer hyppigst i kryss med bilveier, men faren for ulykker reduseres over tid – fordi bilister og syklister lærer å håndtere samhandlingen.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS