Du er her

Nr 4

 • LEDER

  Posten skal frem – ikke tilbake

  Det er tankevekkende poenger som de tre samferdselsvise menn, Dag Bjørnland, Erik Brand Olimb og Nils Skarra, presenterer i denne utgaven av Samferdsel. De representerer antagelig landets tyngste kunnskap om samferdselens betydning for landets utvikling

 • Lavere promillegrense, men ikke færre ulykker

  Det viktigste målet da promillegrensen ble senket i 2001 var å redusere den andelen av trafikkulykkene der alkoholpåvirkede førere er innblandet, men dette målet ser ikke ut til å være nådd.

 • Stockholm satser ambisiøst: Færre alvorlige trafikkulykker

  Målet i den nye trafikksikkerhetsplanen for Stockholm for 2010–2020 er en reduksjon på 40 prosent i antall drepte og alvorlig skadde pr. år. Det er et ambisiøst mål, men det er også oppnåelig – forutsatt at byen fokuserer på de viktigste trafikksikkerhetsproblemene og foretar en løpende og systematisk målstyring

 • Nok et skritt mot grønnere mobilitet

  Toyota har inntil nå alene solgt mer enn 2,3 millioner hybridbiler siden starten i 1997. Nå begynner en ny epoke på veien mot en enda grønnere mobilitet – hybrider som også kan lades fra strømnettet, PHV (Plug-in Hybrid Vehicles).

 • Veldig få av veldig mange trafikkforseelser blir oppdaget

  Det er store muligheter for å bedre trafikksikkerheten ved å redusere omfanget av trafikkforseelser, men i praksis blir veldig få av veldig mange trafikkforseelser her i landet oppdaget

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS