Du er her

Nr 6 - August 2006

 • Hvor? Når? Hvordan?

  Å reise kollektivt i Bergen er ikke for nybegynnere. Å finne ut av rutetider, holdeplasser og priser er ikke bare en utfordring, noen ganger er det umulig. Den informasjonen som gis, forutsetter lokalkunnskap.
 • Røde eller grønne bilavgifter?

  En omlegging av engangsavgiften for biler i en mer konsekvent miljøvennlig retning vil på lang sikt kunne lede til en betydelig reduksjon i norske bilers CO2-utslipp. Men dersom tiltaket skal få maksimal miljøeffekt, vil en måtte dempe progressiviteten i engangsavgiften.
 • CIENS – en spennende nyskapning i forsknings-Norge

  CIENS, et tverrfaglig senter for miljø- og samfunnsforskning, er en realitet fra 1. oktober. Senteret skal ha hovedfokus på miljøutfordringene i vår tid, basert på en erkjennelse av at miljøspørsmålene blir stadig mer sammensatte og krever helhetlige og tverrfaglige angrepsmåter.
 • EØS-kontroll gir ikke færre ulykker

  Norske bileiere betaler årlig mer enn en halv milliard kroner for obligatorisk, periodisk kontroll av sine kjøretøyer (EØS-kontroll). Men kontrollene synes ikke å føre til færre trafikkulykker. Det er vanskelig å gi noen god forklaring på hvorfor kontrollene ikke virker.
 • Er tiden moden for et nasjonalt transporttilsyn?

  Jernbaneverket reiser i dette innlegget spørsmålet om tiden nå er moden for å samle de ulike tilsynene i ett transporttilsyn, med et overordnet ansvar for å se risiko og sikkerhetstiltak i sammenheng, til beste for samfunnet.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS