Du er her

Nr 6

 • LEDER

  Tid for en tunneltenkepause

  Ikke-fagfolk kan la seg imponere av at noen er i stand til å bygge en veitunnel. Men selv ikke-fagfolk vet at spørsmålet om hvor god en veitunnel skal bli – hvor sikker og beha­gelig den skal være for dem som passerer den – er et spørsmål om vilje, penger og tid.

 • KRONIKK

  OPS passer særlig godt i Norge

  «OPS gjør det mulig å bruke markedsme­kanismen til å fremme trafikksikkerhet, driftssik­kerhet, god veistandard og rask framdrift i byggeprosessen», skriver Lasse Fridstrøm i denne kronikken.

 • Flere mindre godsterminaler framfor få store

  «Det er på tide å tenke nytt, både i forhold til terminalenes rolle, stør­relse og lokalisering», skriver Geir Berg i denne artikkelen.

 • DEBATT

  Stort behov for infrastrukturinvesteringer

  «Norske livsforsikringsselskaper er inntilt på å benytte sin kompetanse og investeringskapa­sitet til å finansiere investeringer i infrastruk­tur», skriver Idar Kreutzer i dette innlegget.

 • DEBATT

  Dropper Vegvesenet kravene til dokumentasjon?

  «Er Vegvesenet i ferd med å droppe kravene til dokumentasjon av analysene?», spør Harald Minken i dette innlegget.

 • DEBATT

  La oss finne ut hva vi vil med drosjenæringen

  Som Forbrukerrådets Anne Haabeth Rygg og Janne Pedersen peker på i et debattinn­legg i Samferdsel 5/2013, kan det være på sin plass med en grundig gjennomgang av drosjenæringen.

 • DEBATT

  Uklar taxianalyse fra Forbrukerrådet

  Forbrukerrådets taxirapport inneholder mye god informasjon, og peker på dilemmaene som oppstår i spennet mellom drosjenes sam­funnsrolle og kravene til konkurranse og «van­lig» næringsdrift i et marked. Forbrukerrådet snubler imidlertid i både analyse og konklusjo­ner, ofte i strid med rapporten selv.

 • REFLEKSJONER

  Drømmen om en bro

  Hardangerbroen ble åpnet forleden – med brask og bram og hornmusikk og båndkutting som seg hør og bør når fjorder krysses på denne måten. Slikt gjør meg litt nostalgisk.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS