Du er her

Nr 7 - September 2006

 • Kollektivtrafikken taper i Bergen

  Selv en svært offensiv satsing på kollektivtrafikken i Bergen over lang tid, uten takstøkninger, vil ikke føre til en høyere kollektivandel enn 14 prosent. I dag er andelen 11 prosent. For å få til denne økningen, må det bli dyrere å bruke bil samtidig som tilgjengeligheten med bil må begrenses.
 • Godssuksess med bivirkninger

  CargoNet har voksesmerter. Kundene står i kø for å få flyttet godset sitt fra veg til bane, men nå er taket i ferd med å bli nådd. Det er ikke lenger kapasitet nok på sporene for både person- og godstog. Politikerne kan bli tvunget til å velge bort passasjertog for å få frem godset.
 • Bompenger bedre enn drivstoffavgift

  En ekstra drivstoffavgift kan være et effektivt alternativ til bompenger for brukerfinansiering av vegprosjekter. Men en slik avgift gir uheldige fordelingsvirkninger og bør derfor ikke brukes. Bompenger gir også normalt mer veg for hver innkrevet krone, men er best egnet for veger med mye trafikk. Lavtrafikkerte veger bør primært fullfinansieres av staten.
 • Alkolås i buss: Alle fornøyd, men ingen videreføring

  Såvel sjåførene som ledelsen og passasjerene er positive til alkolås i busser etter avsluttede forsøk på bybussene på Lillehammer. Likevel blir ikke tiltaket permanent, for det kan ikke bevises noen sikkerhetsgevinst.
 • DynamIT – sprengstoff for bilkøer

  Pålitelig informasjon om hvor langt tid det faktisk tar å kjøre fra ett sted til et annet på et gitt tidspunkt, er en etterspurt ”vare”. Tid er en viktig ressurs som ingen ønsker å bruke mer enn nødvendig av i kø på overbelastede veger. Med DynamIT kan bilkøene ”sprenges”.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS