Du er her

Nr 7 - September 2007

 • Kollektivtrafikanter i Oslo og Akershus: 4 av 5 reiser direkte

  Nærmere fire av fem kollektivreiser i Oslo og Akershus foretas uten at den reisende bytter transportmiddel underveis. Kollektivtrafikken fanger i meget liten grad opp dem som må bytte mer enn én gang. På grunn av områdets sentrumsrettede rutestruktur skjer de fleste bytter sentralt i Oslo. Gode muligheter for innfartsparkering og parkeringsrestriksjoner i byen er vikti-ge virkemidler for å få flere til å reise kollektivt
 • Trafikkmedisinsk forskning i kjøresimulator: Farlig forskning under trygge forhold

  Trafikkfarlige medikamenter gjør ikke nødvendigvis alle mennesker som bruker dem til dårligere førere. Kroniske smertepasienter og personer med ADHD-diagnose er eksempler på det. Trafikkmedisinsk forskning ved hjelp av SINTEFs forskningssimulator bidrar til mer kunnskap om hvordan medikamenter, rusmidler og sykdommer innvirker på førerprestasjoner.
 • Ruteutviklingsfond: Lavprisselskap kan lokkes til Distrikts-Norge!

  Skottland har siden 2003 hatt stor suksess med et ruteutviklingsfond som har bidratt til opprettelsen av over 40 nye direkteruter til Skottland. Det er nå tatt initiativ til å få opprettet ruteutviklingsfond også i Norge. Dette kan bidra til at Nord-Norge endelig får direkte flyruter til utlandet.
 • Er et leskur lønnsomt?

  Går du og irriterer deg over småting som mangler når du reiser kollektivt? Slik som manglende rutekart, informasjon og renhold om bord? Nå kan du med enkle grep legge ved ferdige nyttekostnadsberegninger for tiltakene du ønsker gjennomført, sammen med klagebrevet til myndighetene!
 • Undersøkelse i Oslo: Godstransportene forsinkes lite av rushet

  Godstransporten påvirkes mindre av rushtidstrafikken enn mange tror, ifølge SWECO Grøner som sammen med underkonsulent Eirill Bø har analysert tre caser i Oslo-trafikken. Nøkkelen til et godt resultat er integrasjon mellom leverandør og kunde.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS