Du er her

Nr 7

 • LEDER

  «Denne tunnelen bygde pappa’n min»

  Folk som planlegger, bygger, driver og vedlikeholder vei og jernbane her i landet er tidvis utsatt for så mye negativ omtale at de nok kan synes det er i meste laget. De er jo ikke komplett udyktige i ett og alt alle sammen, eller hva?

 • Opplistet i 10 punkter:

  Slik kan kampen mot støy lykkes bedre

  «En behøver (…) ikke å være videre klarsynt for å spå at myndighetene i år 2020 nok en gang vil måtte krype til korset og konstatere at finansieringen, organiseringen og gjennomføringen av den generelle innsatsen mot støy ikke har vært god nok,» skriver Ronny Klæ­boe i denne artikkelen.

 • Vanskelig å bygge sykkelveger i Norge, men:

  Umulig bare når en ikke vil

  Et stort gap mellom planer om sykkelve­ger og realisering av planene, fastslår artikkelforfatteren, som søker forklarin­ger på gapet

 • Kjøpesentra i storbyområder:

  Lokalisering avgjør hvor mye trafikk de skaper

  Kunder rekrutteres til et kjøpe­senter avhengig av senterets lokalisering i forhold til boligen, senterets størrelse og hvor mange sentre kunden har å velge mellom i området

 • Vegprising som trafikksikkerhetstiltak:

  La bilistene betale for den sikkerheten de vil ha

  Tiden er moden for å diskutere et vegprisingssystem der trafikantene betaler for de sikkerhetstiltakene et flertall av dem ønsker. Et slikt system vil redusere ulykkesomfanget og dermed være lønnsomt for samfunnet

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS