Du er her

Nr 8 - Oktober 2006

 • Nytt verktøy for sosial kartlegging av nabolag

  I noen nabolag dør folk tidligere enn i andre. Er det på grunn av nabolaget, på grunn av folkene som bor der, eller på grunn av andre ting? Transportøkonomisk institutt har i samar-beid med Statistisk sentralbyrå utviklet en metode for å kartlegge nabolag og hvem som bor der. Hvorfor bosetter vi oss der vi gjør?  Hvilke nabolag og naboer tiltrekker, og hvilke støter fra seg forskjellige befolkningsgrupper?
 • Bussbilletten koster flesk

  Busstakstene har etter 1999 steget to til tre ganger så mye som den generelle prisveksten. Takstene varierer også betydelig mellom fylkene. Det er for eksempel 54 prosent dyrere å kjøre 25 km med buss i Akershus enn i Oppland. Fylkeskommunenes takstpolitikk stimulerer ikke til at flere skal reise kollektivt.
 • ITS og trafikksikkerhet: Mye vi ikke vet

  Feltet ”Intelligente transportsystemer”, eller ITS som er blitt den generelle betegnelsen, er uten tvil uoversiktlig og kan synes kaotisk til tider. Spesielt gjelder dette trafikksikkerhetsfeltet og de mange IT-systemenes virkning på atferd og ulykker. Her må vi bakom festtalene, de store ord og glansede brosjyrer. Her må vi etterspørre de grundige undersøkelsene.
 • Måling av fremkommelighet

  Fremkommeligheten i norske byer er god i forhold til det man opplever i London og Paris. Imidlertid har vi ingen god oversikt over faktisk fremkommeligheten i vegnettet lokalt og regionalt – og det står enda dårligere til når det gjelder kunnskap om utviklingen over tid på ulike deler av vegnettet.
 • Et klimavennlig Norge er mulig

  Politikerne sitter på nøkkelen og får de beslutningsmessige utfordringene når utslippene av klimagasser i Norge skal reduseres med mellom 50 og 80 prosent frem mot 2050. Lavutslippsutvalget mener en slik reduksjon er mulig uten nevneverdig velferdstap for befolkningen.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS