Du er her

Nr. 8

 • Fallet over tid i antallet trafikkdrepte:

  Trafikksikkerhetens mysterium

  I år ender vi kanskje på 125 drepte i trafikken. I 1970 var det 560. Hva forklarer den kraftige nedgangen i antall drepte? Min første innskytelse når noen spør om det, er å svare: Det er et mysterium. Men er det nå egentlig det? Vet vi virkelig ingen ting om hva som forklarer nedgangen i antall drepte?

 • Selv om noen protesterer mot ny motorvei:

  I hundreogti mellom Bergen og Os

  I september ble det første spadetaket tatt i en motorveiutbygging som vil gjøre nabokommunene Bergen og Os til tette samboere. Med fire felt og en maksimal hastighet på 110 km/t reduseres reisetiden til det halve.

 • Når transport gjøres intelligent:

  Det gjelder å utnytte rommet

  Fremtiden nærmer seg raskt. Den 22. utgaven av den årvisse verdenskongressen for intelligente transportsystemer (ITS) ble arrangert i Bordeaux denne måneden. «Space» var et nøkkeltema – i både jordlig og romlig forstand.

 • Derfor er transportmodeller nødvendige

  Transportmodeller kritiseres blant annet for ikke å være tilstrekkelige for informert transportplanlegging. Vi forklarer hvorfor transportmodeller er en absolutt nødvendighet for gode transportplaner, og at de er rimelig treffsikre. Budskapet er at transportmodeller består, men kan gjøres bedre. Opponenter bes om heller å komme med konstruktive bidrag til forbedringer.

 • Sykkelløsninger:

  En god og stadig bedre verktøykasse

  «Vi ønsker å rulle ut gode sykkelløsninger som kan brukes i alle byområder», skriver forfatterne av dette innspillet.

 • Bodø:

  Forenkling av busstilbudet ga sterk passasjervekst

  Etter flere år med synkende passasjertall, ble busstilbudet i Bodø lagt om og forenklet høsten 2012. Tre år senere er nedgangen snudd til sterk vekst, og omleggingen har vært lønnsom.

 • Kommentar til samferdselsbudsjettet:

  Mer av det samme

  Samferdselsbudsjettet viser at regjeringen holder tritt med de planlagte rammene for satsing på veg og jernbane i NTP 2014–17.

 • Leder nr. 8 / 2015:

  Togreisens virkelige pris

  Det finnes noen krefter – blant dem en håndfull godt voksne herrer – som gjør hyppige forsøk på å overbevise andre om at jernbanen her i landet koster samfunnet mye mer enn den smaker. Det er bra at slike krefter finnes.

 • Refleksjoner

  Nesten for utrolig til å kunne være sant

  VW-skandalen vokser seg stadig større. Dersom det er jukset med utslippstall, er det selvsagt alvorlig og kan få store konsekvenser. Det ligger store penger og mye prestisje i å fremstå som «miljøvennlig». Bilprodusentene kan tjene mye og myndighetene tape tilsvarende når bl.a. avgiftene blir beregnet på bakgrunn av tallene som oppgis i typegodkjenningen, og de tallene er uriktige.

 • Historien om en overflødig vei

  Realisering av store vegprosjekter krever grundige utredninger hvor den strategiske dimensjonen kan være avgjørende. Uten slike utredninger kan vi risikere å sløse bort milliarder på veger som senere viser seg overflødige.

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS