Du er her

Nr 9

 • LEDER

  En universell utfordring

  Det er i seg selv utfordrende å være funk­sjonshemmet. Møtet med det kollektive transporttilbudet gjør ikke alltid utfordrin­gene mindre, selv der det skal være lagt til rette for alle typer brukere, både de med og de uten funksjonshemninger.

 • NÆRBLIKK

  Poenget med bonus

  «Dersom en igjen skulle komme i den situasjon at det er ett dominerende flyselskap i det norske markedet, kan det stående, generelle forbudet mot bonusopptjening komme godt med», skriver nærblikkforfatteren.

   

 • Bildeling som bidrag til bedre miljø

  Voksende byers behov for å redusere forurensning og forhindre trafikkaos driver fram jakten på alternative mobilitetsløsninger. Bildeling kan være ett av flere svar på pro­blemet med for mange biler og for store utslipp fra fossilt drivstoff.

 • KRONIKK

  Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger

  Kronikkforfatterne forsøker, som de selv skriver, «å besvare noen spørsmål knyttet til hvordan dagens opplegg for finansiering av transportinfrastruktur kan justeres for å kunne oppnå større samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder en økning i utbyggingstakten.»

 • DEBATT

  Skivebom fra TØI

  Det er mange grunner til at norske veier er altfor dårlige, blant annet manglende rødgrønn politisk vilje og et budsjettsystem som ikke skiller mellom driftskostnader og infrastrukturinvesteringer

 • DEBATT

  Bør dieselbilene fredes?

  Innsenderen antyder at nylige signaler fra samferdselsminister Marit Arnstad kan stanse nedgangen i dieselbilsalget i de største byene

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS