Du er her

På veien

 • Ulike mennesker, ulike reisemål, ulike sykler …

  Så fort sykler folk i Oslo

  En ny og stor datainnsamling i regi av TØI bekrefter hypotesen om at hastigheten man sykler med avhenger av både personegenskaper, reisehensikt, infrastruktur, topografi og type sykkel.

 • Nok en E18-flaskehals fjernes

  Med byggingen av Farrisbrua ved Larvik, som ventes klar for trafikk om et års tid, er nok en flaskehals på E18, veiforbindelsen mellom Oslo og Sørlandet, i ferd med å bli fjernet.

 • Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder

  Bedre veger som avløser ferjeforbindelser kan bidra til å nå målet om å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Det gjelder særlig prosjekter som fører til en vesentlig kortere reisetid inn til byområder, viser en studie av befolkningseffekter som følge av ferjeavløsningsprosjekter.

 • Grønn satsing i Bergens næringstransport

  Næringslivet i Bergen skal bli mer miljøtilpasset. Bergen Næringsråd, en næringsorganisasjon med over 3000 medlemmer, vil ha en grønn transportrevolusjon i Vestlandets hovedstad. Målet er å gjøre byen så å si fossilfri innen 2025.

 • Ny bylogistikk kan bidra til bedre byliv

  Byrådet i Oslo sin visjon om «Bilfritt byliv» bør drøftes i et helhetlig perspektiv, der også varelevering og godstransport hører med. Hittil har fokus vært på kollektivreisende, syklister og gående.

 • Bompenger kan gi betydelig reduksjon i brukernytten

  Så godt som alle store vegprosjekt finansieres med bruk av bompenger. En ny studie viser at reduksjonen i nytte som følge av bompenger kan være betydelig.

 • Noen råd til dem som vil teste selvkjørende biler

  Interessert i å teste selvkjørende kjøretøy på offentlig veg? Artikkelforfatteren fastslår at det i så fall ikke vil være bare-bare å sette i gang.

 • Bergen:

  Tidsdifferensierte bomtakster virker

  Bystyret i Bergen innførte i februar i år tidsdifferensierte takster i bomringen som et antatt effektivt virkemiddel for å redusere køer og miljøulemper som biltrafikken skaper. Så langt ser det ut som om bystyret har lykkes - men bompengeinntektene svikter. 

 • Doktorgradsprosjekt ved NTNU ser på konfliktmulighetene:

  Farlig nærkontakt sykkel – tungt kjøretøy

  I vel en tredjedel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014, var tunge kjøretøy involvert, ifølge artikkelforfatterne. Denne norske ulykkesandelen er høyere enn tilsvarende andeler i flertallet av andre europeiske land, poengterer de

 • Vår beste samferdselsminister?

  "Hestehandleren" Kjell Opseth

  Samferdselsminister Kjell Opseth (f. 1936) var ifølge den nye biografien "Hestehandlaren Kjell Opseth" den samferdselsministeren som etter fleire tiår med prat blant mye annet fikk Stortinget til å vedta en flyplass på Gardermoen, med et toppmoderne flytog som tilbringertjeneste.

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS