Du er her

På veien

 • Ny fartsdemper gir bedre trafikkflyt

  En annerledes fartsdemper. En ny type fartsdemper som senkes når farten er for stor.

  NYHET: En ny type fartsdemper testes ut i Bergen. En stålkasse som senkes dersom farten er for høy, gir fartssyndere en seks centimeter høy kant som møter bilen. De som holder fartsgrensen, vil ikke merke noen ting.

 • Vegvesenet skjerper satsingen på miljø og bærekraft

  Veiprosjekter, miljø, bærekraft. Mer dokumenterbar hensyntagen til veiprosjekters omgivelser ... Illustrasjon: Klipp fra Statens vegvesen-video

  NYHET: Statens vegvesen har besluttet at samtlige av etatens prosjekter med en investeringsramme på over 200 millioner kroner skal sertifiseres via det internasjonale miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL.

 • Store prosjekter:

  Den farlige (og nyttige) optimismen

  Overoptimisme i prosjektplanlegging. Sydney Opera House, et eksempel på et prosjekt som ble veldig mye mer tid- og kostnadskrevende enn opprinnelig tenkt. Foto Diliff/Wikimedia Commons

  KRONIKK: Psykologien lærer oss at mennesker med et positivt og optimistisk syn på tilværelsen, har lettere for å gjøre valg som fører til et lykkelig liv. I planlegging av store prosjekter er imidlertid optimisme et tveegget sverd. 

 • Statlig redningsplanke for pengeslukende Rogfast

  E39 Rogfast. Et av de planlagte tunnelinnslagene til det 26 km lange tunnelsystemet Rogfast. Illustrasjon Statens vegvesen / Cowi as

  NYHET: Etter over et års usikkerhet omkring fremtiden for det rekordstore veitunnelprosjektet E39 Rogfast, går regjeringen inn for å få det gjennomført ved hjelp av en statlig redningsplanke.

 • Trygg Trafikk advarer mot svekket trafikkpoliti

  Svekket trafikkpoliti? «Det kanskje ikke alle vet, er at UP også avdekker mye annen kriminalitet når de er ute på veiene våre», skriver Trygg Trafikk-sjefen. Illustrasjonsfoto: Trygg Trafikk

  NYHET: Trafikksikkerheten vil bli svekket hvis regjeringen gjør alvor av tanker om å fordele Utrykningspolitiets (UPs) ressurser på politidistriktene, advarer Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen.

 • En god bok om trafikksikkerhetens utvikling i Norge

  Trafikksikkerhetens utvikling. Noen tiår tilbake i tid, i Brubakken i Trondheim, en av illustrasjonene i boken. Her gjengitt med tillatelse fra Fagbokforlaget. Foto: Schrøder, Trondheim.

  BLIKK PÅ EN BOK: Det utgis sjelden bøker om trafikksikkerhet. Nå kan vi lese om trafikksikkerhetens historie i Norge fra tidlig på 1900-tallet fram til 2000. Hovedvekten ligger på perioden fra 1945 til 1970, det vil si før nedgangen i antall drepte og skadde i trafikken begynte. 

 • Elektrifisert distribusjon

  Elektrisk distribusjon. Det er etter hvert blitt mange elektriske distribusjonskjøretøyer å se i Norge. Nå skal de få følge av 300 nye, av typen som her vises frem. Foto: Amedia.

  NYHET: Amedia Distribusjon – distributør av aviser og andre produkter – melder at selskapet i de kommende måneder skal ta i bruk 300 små elektriske kjøretøyer.

 • Statlig drahjelp til gjenvinning av elbil-batterier

  Elbil-batterier. Enova ser en utfordring i at batteriteknologien er avhengig av materialer det er knapphet på, og at utvinningen av disse materialene medfører klimagassutslipp. Illustrasjon: Natalya Kudritskaya /Scandinavian Stockphoto

  NYHET: Det Fredrikstad-baserte pilotanlegget som med ny teknologi og på klimavennlig vis skal gjenvinne materialer fra brukte elbil-batterier får 43,5 millioner kroner i statlig drahjelp.

 • En mulig sammenslåing av store forskningsaktører

  Tett samarbeid, sammenslåing eller fortsatt hver for seg? Fire forskningsinstitusjoner har som mål å konkludere innen 1. juli. Illustrasjon: Andrei Krauchuk /Scandinavian Stockphoto

  NYHET: Fire norske forskningsinstitutter – NGI, NILU, NIVA og IFE – vurderer å slå seg sammen, forklart med at de alle har aktiviteter knyttet til klima, energi, miljø og bygging av infrastruktur. 

 • Gir flere elbiler høyere nettleie?

  Elbil-lading og strømpriser. «Dette er den første landsdekkende empiriske studien av effekten av elbilhold på nettkostnader, og resultatene kan ha overføringsverdi til andre land der elbilandelen er på vei opp», skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: F. Dahl

  FORSKNING: I en ny studie basert på norske data har vi undersøkt sammenhengen mellom elbilhold og kostnader for det lokale nettselskapet. Vi finner klare tegn på at flere elbiler resulterer i økte kostnader, men for de fleste strømkunder utgjør dette likevel små beløp.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS