Du er her

På veien

 • Hurtigbåt – fremfor pendlertrafikk på veien

  Kanskje el-hurtigbåt på Oslofjorden. Kanskje en hurtigbåt som denne istedenfor bil, buss … Illustrasjon: Brødrene Aa

  NYHET: Et båtrederi går sammen med en kystbyutvikler og en båtbygger inn for at pendlere omkring Oslofjorden skal velge bort veitransport til fordel for reising med elektriske hurtigbåter.

 • Fra vei til sjø og bane – ikke helt som tenkt

  Fra vei til sjø og bane. «Det har vært liten eller ingen godsoverføring fra vei til sjø siden målet ble satt», skriver Kystrederiene, Norske Havner og Norges Rederiforbund med basis i hva de finner i en ny rapport. Illustrasjonsfoto: Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene

  NYHET: Gjennom mange år har det vært mye flagging av ambisjoner om å få godstransport over fra vei til sjø og bane, men nå foreligger enda et signal om at utviklingen ikke har gått helt som tenkt.

 • Demokrati og trafikksikkerhet hånd i hånd

  Demokrati og trafikksikkerhet. Rune Elvik finner at Norge er det blant 148 kartlagte land som har høyest score for demokrati og lavest antall drepte i trafikken per 100 000 innbyggere. Illustrasjonsfoto: Stortinget/Peter Mydske

  FORSKNING: Demokratiske land har bedre trafikksikkerhet enn udemokratiske land. Det viser en studie av sammenhengen mellom grad av demokrati og antall drepte i trafikken per 100 000 innbyggere i 148 land. 

 • En samlet dansk sykkel-stemme

  Det danske Cykelrådet. Benny Engelbrecht, transportministeren, ser at det nye rådet kan bidra til å gjøre Danmark til «et enda bedre sykkelland.» Illustrasjonsfoto: VisitDenmark/Thomas Høyrup Christensen - Copenhagen Media Center

  NYHET: Ulike ekspertgrupper og nettverk som har talt syklismens sak i Danmark blir nå samlet i det nye Cykelrådet, melder Vejdirektoratet, som forklarer at dette skal sikre en mer målrettet fokusering på syklismen i landet.

 • Trafikksikkerhet og regionreform

  Trafikksikkerhetsarbeid. Den viktigste oppgaven som Statens vegvesen skal ivareta gjennom sektoransvaret fremover vil være å bygge et sterkt faglig fellesskap på tvers av organisasjonsgrensene, poengterer artikkelforfatteren. Illustrasjon: Stl

  FORSKNING: De mange reformene i veisektoren de siste årene gjør at aktørene må finne nye måter å samarbeide om trafikksikkerhet på. Statens vegvesens sektoransvar innebærer at vegvesenet fortsatt skal ha en ledende rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, men fylkeskommunene ønsker å være mer involvert i oppgavene enn tidligere. 

 • Utålmodig venting på et jernbaneløft i Drammen havn

  Kobling av sjø- og jernbanetransport. Det finnes for lengst noen jernbanespor i havneområdet i Drammen, men havneledelsen ser behov for flere. Foto: Drammen havn

  NYHET: Drammen havn har fra flere år tilbake satset på jernbanetransport fra og til kaikanten, men venter nå utålmodig på å få jernbanemyndighetene med seg på bygging av flere jernbanespor i havneområdet. 

 • Det koronadrevne trafikkfallet

  Veitrafikk i koronatiden. Ned, opp, ned … Illustrasjon: Jon Opseth, Statens vegvesen, med Vegtrafikkindeksen 2020 som kilde

  NYHET: Nye tall fra Statens vegvesen viser 6,1 prosent mindre trafikk på veiene i 2020 enn i 2019, grovt forklart med reiserestriksjoner og mye bruk av hjemmekontor i koronatiden.

 • En stor biogassdrevet Posten-lastebil

  Biogassdrevet lastebil. Container-lastebilen skal kjøre på flytende biogass. Foto: Posten Norge AS

  NYHET: Posten Norge tar i bruk en biogassdrevet container-lastebil og leverer samtidig ønsker, åpenbart rettet til myndighetene, om flere fyllstasjoner og bompengefritak for biogassdrevne kjøretøyer. 

 • Er mer sykling uten flere skader mulig?

  Sykling og skader. «Sykkelfelt er det blitt mange flere av i Oslo, men de er ikke det vi kan kalle beskyttede», skriver Rune Elvik. Illustrasjonsfoto: F. Dahl

  FORSKNING: I flere store byer i verden er syklingen økt betydelig de siste 20 årene uten at antall drepte eller hardt skadde syklister har økt. Det fremgår av den nylig utgitte boken Cycling for sustainable cities. Utviklingen i antall hardt skadde syklister i Oslo i perioden 2005–2016 har ikke vært like gunstig.

 • Bergen-utslippskutt i utakt med ambisjoner

  Reduserte utslipp i Bergen. Utslippene fra veitrafikken gikk ned i Bergen også før koronapandemien reduserte trafikken, eksempelvis her over Danmarksplass, et av de mest trafikkerte veikryssene i byen.

  NYHET: Utslippene fra veitrafikken går ned i Bergen, men ikke fort nok, ifølge den politiske ledelsen.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS