Du er her

På veien

 • En mulighet til å få fikset fylkesveien

  Vedlikehold av fylkesveier. «Nå har fylkeskommunene en gylden sjanse til å få ekstra midler» til vedlikehold av sine veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Illustrasjonsfoto: Jan-Tore Egge/Wikimedia Commons

  NYHET: Samferdselsministeren flagger med at fylkeskommunene nå, med frist 15. februar, kan søke om å få nyte godt av en pott på 400 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier.

 • Bedre vegtilbud:

  Redder ikke distrikter, men gir vekst i byområder

  Bedre transport, til fordel for byer eller distrikter? «Vi finner flest positive virkninger for prosjekter i eller nær befolkningstette områder. Det er imidlertid ingen tegn på at bedre transport kan snu negative tendenser i mer befolkningsvake områder», skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Klipp fra Statens vegvesen-video

  FORSKNING: Troen på at vegprosjekter gir vekst og verdiskaping er ofte stor. En ny studie viser at slike virkninger oftest oppstår i befolkningssterke områder hvor utviklingen allerede er positiv. I spredtbygde strøk er det få tegn til at bedre veger kan snu den negative utviklingen.

 • Fart på elbilsalget i distriktene

  Stort elbilsalg. Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, gleder seg over stort salg av nye elbiler. Foto: Norsk elbilforening

  NYHET: Elbiler utgjorde i desember 66,7 prosent av nybilsalget her i landet, melder Norsk elbilforening med henvisning til tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

 • Gode forslag til norske regler for elsparkesykkel

  Norsk regelverk for elsparkesykler. Krav til opplæring og krav til lys og reflekser på elsparkesykler – dette er noe artikkelforfatteren savner i det foreslåtte norske regelverket, som nå er ute på høring. Illustrasjonsfoto: Ivan Smuk /Scandinavian Stockphoto

  FORSKNING: Elsparkesykler har siden de ble innført medført mye kaos i bybildet og mange skadde i trafikken, bl.a. i Oslo. Et nytt norsk regelverk for å minimere disse ulempene er derfor nå på høring. Danske Via Trafik har gjennomgått de aktuelle reglene og mener at de, til tross for noen mangler, kan medvirke til å redusere ulykkesrisikoen.

 • Elbilforeningens ærespris til TØIs Lasse Fridstrøm

  Elbilforeningens æresprisvinner 2020. Christina Bu, Elbilforeningens generalsekretær, overrakte prisen til Lasse Fridstrøm. «Vi i Norge har vært heldige som har en forsker som ham, som har stått i debatten og forklart hvor viktig det er at vi lykkes», sa Bu. Foto: Elbilforeningen

  NYHET: Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), er utropt som vinner av Norsk elbilforenings ærespris for 2020.

 • Tøffere tak – 5000 kroner – mot mobilbruk ved rattet

  Kraftig høyere bot. Det kan koste 5000 kroner pluss tre prikker. Illustrasjonsfoto fra SD

  NYHET: Boten for en fører som blir tatt for å bruke mobiltelefon ved rattet skal fra årsskiftet lyde på 5000 kroner, kraftig opp fra nå 1700 kroner, har regjeringen bestemt.

 • Statlig håndsrekning til sjømattransport-tunge veier

  Dårlige fylkesveier. Fylkesvei 828, en av dem som skal få hjelp i de kommende par årene. Foto: Google Maps

  NYHET: Femten fylkesveier rundt om i landet er øremerket for å få statlig støtte på i alt oppunder 200 millioner kroner til utbedringsarbeider, melder Samferdselsdepartementet i dag.

 • Reduserte transportutslipp

  CO2-utslipp fra transport. Jernbanetransporten, vel å merke ingen ruvende transportgren her i landet, sto ifølge SSB for 0,1 prosent av de samlede CO2-utslippene i Norge i fjor. Foto: F. Dahl

  NYHET: Utslippene fra veitrafikk, lufttransport og jernbanetransport var 14 prosent lavere i 2019 enn tilbake i 2010, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Lavere aldersgrense for bilkjøring – en god idé?

  Aldersgrense for førerkort. «Det som er bakvendt ved dagens aldersgrenser for førerkort, er at aldersgrensen er lavere for moped og lett motorsykkel enn for bil», skriver Rune Elvik. «Dette er bakvendt fordi moped og motorsykkel har høyere skaderisiko enn bil.» Illustrasjonsfoto: JuNiArt /Scandinavian Stockphoto

  Artikkelforfatteren søker svar på om det er en god idé å iverksette en foreslått prøveordning med begrenset førerkort for bil for 16-åringer i utkantstrøk. Men som han konkluderer: «Å vedta endringer i aldersgrenser for førerkort, er å fatte beslutninger under stor usikkerhet. Vi vet hva vi har, ikke hva vi får.»

 • Regjeringens tommel opp for smale motorveier

  Smalere motorveier. Jo bredere motorvei, jo mer asfalt, jo mer penger … Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen

  NYHET: Det kan i ytterste konsekvens dreie seg om sikkerhet kontra kostnader, og regjeringen vektlegger kostnadssiden når den nå vender tommelen opp for Statens vegvesens anbefaling om i noen tilfeller å bygge smale fremfor brede motorveier.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS