Du er her

På veien

 • Gods til og fra Norge:

  Utenlandske lastebiler dominerer

  Utenlandsregistrerte lastebiler har «svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge», skriver SSB i tilknytning til nye tall offentliggjort i dag.

 • Tunge kjøretøy og trafikkulykker:

  Hva som gjør at det går bra

  «Hva ville skjedd om aktører med innflytelse på trafikksikkerheten spurte hvordan de kan hjelpe sjåføren til å lykkes?» spør Per Andreas Langeland i denne kommentaren. Og han gir noen svar.

 • Paternalisme og ekspertstyring i vegtrafikken:

  Bør staten beskytte oss mot oss selv?

  • Resultatene av en TØI-undersøkelse utført på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet «tyder på at store grupper av befolkningen har forståelse for tunge statlige inngrep i trafikken av sikkerhetshensyn», skriver artikkelforfatteren, men, som hun tilføyer:
    
  • «Aksepten for sikkerhetstiltak er større blant kvinner og blant eldre enn blant yngre menn, og det er en viss tendens til at de som plasserer seg på venstresiden politisk, aksepterer større inngrep enn dem som plasserer seg på høyresiden.»
 • Trafikksikkerhet i fokus

  Arbeidet med trafikksikkerheten krever «god samordning mellom mange parter», sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da hans departement i statsråd før helgen fremla en stortingsmelding om samordning og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet.

 • Lite nytt om trafikksikkerhet

  30. september la regjeringen fram den første stortingsmeldingen om trafikksikkerhet på 30 år. Arbeidet med stortingsmeldingen har pågått siden våren 2015, og mange har sett fram til den. Men det er lite nytt om trafikksikkerhet i den. Selvskryt er det derimot rikelig av.

 • Hva som får trafikanter til å endre reisemiddel

  «Bilbruk påvirkes mest effektivt med virkemidler rettet mot bilen», skriver artikkelforfatteren. «Det er langt mindre effektivt å søke redusert bilbruk kun ved å tilrettelegge for gange, sykling og kollektivtransport.»

 • Oslopakke 3 og Oslobyrådets “misforståelser”

  Det virker som det er en hemmelighet for byrådet i Oslo, men i avtalen om Oslopakke 3 har de gitt sin støtte til å bygge ut en bedre E18 fra Lysaker til Asker, den såkalte Vestkorridoren. Når jeg leser byrådets kommentarer etter Oslopakke 3 nå er signert, virker det som om de ikke forstår at spaden nå skal i jorden.

 • Et nytt tilsyn skal sørge for det:

  Mer kundevennlig parkeringsjustis

  Noen vil kanskje se den som et bevis på et voksende byråkrati – og så vil kanskje hundretusener av bilister glede seg uhemmet over den …

 • Bilfritt sentrum krever helhetlig by- og transportplanlegging

  «Det er vanskelig å se for seg et attraktivt bilfritt sentrum uten at det også har en vital sentrumshandel», skriver artikkelforfatterne. 

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Webmaster/nettredaktør: Are Wormnes. Telefon mobil: 911 47 978. Epost: awo@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS