Du er her

Nr 1

 • Vi sparer bilen i dårlige tider:

  Dårlig økonomi er bra for trafikksikkerheten

  Flere mennesker, spesielt ungdommer, omkommer i trafikken i økonomiske oppgangstider enn i nedgangstider. Forklaringen er at mer penger i lomma betyr mer kjøring

 • Bilen har stor betydning for eldres velferd

  Mange eldre tilpasser sin bilkjøring til hva de synes de mestrer. I en fremtid med flere eldre bilførere, både kvinner og menn, kan dette være et utgangspunkt for en vurdering av å gi eldre begrensede kjøremuligheter – fremfor å frata dem førerkortet

 • Alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken i Europa: For dårlige data, også for Norge

  Norge var blant de land i Europa som hadde høyest andel alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken, viste en oversikt fra EU-prosjektet SafetyNet. Men kan det stemme at Norge - med lavt alkoholforbruk, strenge promillegrenser og streng politikontroll - virkelig kommer så dårlig ut i en europeisk sammenligning? Svaret er nei. Plasseringen kan forklares med dårlige tall både fra Norge og flere andre land

 • Amerikanske inntrykk

  Forandringens vind feier over USA. Når skal forandringen komme til samferdselspolitikken? Tusenvis av amerikanske forskere er ikke lenger i tvil om målet: ’80 in 50’, dvs 80 % reduserte drivhusgassutslipp i 2050. Men virkemidlene .....? 

 • Bytransport i utakt med politiske mål

  Samferdselsdepartementet bruker gulrøtter, Miljøverndepartementet preken. Ingen bruker pisk. Måloppnåelsen innen området samordnet areal- og transportpolitikk i by, er ganske svak

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS