Du er her

Nr 1

 • Vi sparer bilen i dårlige tider:

  Dårlig økonomi er bra for trafikksikkerheten

  Flere mennesker, spesielt ungdommer, omkommer i trafikken i økonomiske oppgangstider enn i nedgangstider. Forklaringen er at mer penger i lomma betyr mer kjøring

 • Bilen har stor betydning for eldres velferd

  Mange eldre tilpasser sin bilkjøring til hva de synes de mestrer. I en fremtid med flere eldre bilførere, både kvinner og menn, kan dette være et utgangspunkt for en vurdering av å gi eldre begrensede kjøremuligheter – fremfor å frata dem førerkortet

 • Alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken i Europa: For dårlige data, også for Norge

  Norge var blant de land i Europa som hadde høyest andel alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken, viste en oversikt fra EU-prosjektet SafetyNet. Men kan det stemme at Norge - med lavt alkoholforbruk, strenge promillegrenser og streng politikontroll - virkelig kommer så dårlig ut i en europeisk sammenligning? Svaret er nei. Plasseringen kan forklares med dårlige tall både fra Norge og flere andre land

 • Amerikanske inntrykk

  Forandringens vind feier over USA. Når skal forandringen komme til samferdselspolitikken? Tusenvis av amerikanske forskere er ikke lenger i tvil om målet: ’80 in 50’, dvs 80 % reduserte drivhusgassutslipp i 2050. Men virkemidlene .....? 

 • Bytransport i utakt med politiske mål

  Samferdselsdepartementet bruker gulrøtter, Miljøverndepartementet preken. Ingen bruker pisk. Måloppnåelsen innen området samordnet areal- og transportpolitikk i by, er ganske svak

 • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS