Du er her

Nr 2

 • LEDER

  Så enkelt – og så komplisert

  Folk som for et par år siden sto i startgropen for å satse på lyntogforbin­delser mellom norske storbyer, må i disse tider kunne trekke et lettel­sens sukk over at de ekspertisetunge utrederne vendte tommelen ned for noe sånt - med den følge at lyntogtanken i praksis ble lagt på is

 • KRONIKK

  Slutt å utrede – begynn å bygge i og ut fra Oslo

  Vi trenger jernbanen som en viktig del av transportsystemet på Østlandet. Men heller enn å strides om hvor omfattende jernbanens Inter- City-satsing på Østlandet bør bli, bør vi starte bygging av sentrale parseller i og nær Oslo, der trafikkgrunnlaget er størst og vi raskt kan nyttiggjøre oss investeringene når anlegget er ferdigstilt.

 • Spøkelser på veien er ingen spøk

  Spøkelser på veien er sjeldne, men farlige. Spøkelsesbilister er bilister som kjører mot kjøreretningen. Ulykker som de forårsaker da, er nesten alltid meget alvorlige. Men spøkelseskjøring skjer så sjelden at det er vanskelig å vite hvilke tiltak som best kan hjelpe bilistene i riktig retning.

 • DEBATT

  Trafikkberegninger og InterCity-utbygging

  Mens Jernbaneverket anbefaler at dobbelt­sporutbyggingen fullføres til Grenland, Lil­lehammer og Halden, finner Dovre/TØI ikke grunnlag for noen utbygging i Ytre IC (utenfor Tønsberg, Hamar og Fredrikstad)

 • TEMPONYTT

  Hårete mål – for beskjedne virkemidler?

  Regjeringen har i klimameldingen (Meld. St. 21 (2011–2012)) satt ambi­siøse mål for reduksjon av klimagassutslippene fra samferdsel.

 • Jobbreiser:

  Avgift på innfartsparkering kan begrense bilbruken

  På flere innfartsparkeringer i Akers­hus er over halvparten av brukerne bosatt mindre enn én kilometer fra stasjonen. En tilpasset avgift på mange av fylkets innfartsparkeringer kan frigi plasser til dem som har mest bruk for tilbudet og samtidig redusere behovet for videre utbyg­ging av kostbare og arealkrevende innfartsparkeringer.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS