Du er her

Nr 3

 • Gir bedre veger bedre trafikksikkerhet?

  Dyrt å redde liv med motorveger

  Vil vi redusere antall drepte og hardt skadde ved hjelp av bedre veger, er bygging av firefelts motorveger den desidert dyreste måten å gjøre det på. Billigst og best er en kombinasjon av midtfelt, streknings-ATK, bedre vegbelysning og mindre utbedringer av sideterreng

 • Ikke-vestlige innvandrere kolliderer mest

  Menn med ikke-vestlig bakgrunn har dobbelt så høy risiko for å bli innblandet i en ulykke som norske menn. For ikke-vestlige kvinner, er tilsvarende 50 prosent større enn for norskfødte kvinner. Innvandrere med vestlig bakgrunn, både kvinner og menn, har en tilnærmet lik ulykkesrisiko som norskfødte bilførere

 • Ineffektive fergeløsninger:

  Millioner går tapt, miljøgevinster uteblir

  Ved å ta i bruk gjennomtenkte løsninger for fergekaier, slik at av- og påkjøring kan skje mest mulig effektivt, er det ifølge Peter Hansen mulig å hente ut både en stor miljøgevinst og en tilsvarende stor økonomisk besparelse

 • Skrikende behov for kunnskap om transport og klima

  Lasse Fridstrøm kommenterer tre forhold knyttet til samferdselssektoren: Behovet for et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, argumenter for og i mot OPS, og overføringen av riksveger til fylkene

 • Ju större plan, desto större risk för underfinansiering

  ”Det är lätt att bli yr när man som svensk får ta del av sådana siffror,” skriver Hjalmar Strömberg etter å ha studert innholdet i NTP 2010-2019. Men helt yr blir han visst ikke, for som han poengterer: ” The proof of the pudding is in the eating.”

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS