Du er her

Nr 5 - Juni 2007

 • Trafikksikkerhetsforskning i Sverige: Anvendt forskning som redder liv

  Målrettet trafikksikkerhetsforskning har i stor grad bidratt til at Sverige er blant verdens tryggeste land å ferdes i. En effektanalyse foretatt av Transportøkonomisk institutt og Møreforsking dokumenterer at offentlige midler og innsatsen til ulike forskningsinstitusjoner blant annet har bidratt til at Sverige årlig sparer 481 liv og forebygger mange alvorlige og lettere skader i trafikken
 • Rammebetingelser for valg av transportmiddel: Bilbruk favoriseres fortsatt

  Omfattende, utenlandske erfaringer viser at både offentlige og private virksomheter kan bidra til avlastning av vegnettet og begrensing av miljøulempene fra vegtrafikken. Dette skjer gjennom en bevisstgjøring.  Også positive virkemidler kan få folk til å velge alternativer til bilen, men i dag blir bilbrukerne favorisert gjennom skattelovgivningen
 • Norges første internasjonale lufthavn: Fra Gressholmen til den store verden

  Norsk luftfart hadde en trang fødsel. Frem til 1927 var Norge det eneste landet i Europa uten et nasjonalt og internasjonalt nett av rutefly. Fra 1927 til 1939 lå Norges første og eneste internasjonale lufthavn på den lille øya Gressholmen innerst i Oslofjorden. Det var en sjøflyhavn.

 • Triveligere og sikrere uten regler

  Når ingen skilt, lys eller paragrafer forteller oss hva vi og de andre skal gjøre, må vi ta ansvar selv. Og det klarer vi veldig bra, viser det seg! Shared Space er et pågående EU-støttet prosjekt hvor syv nord-europeiske byer og kommuner prøver dette ut i praksis
 • Hurtigruten trenger et mottaksapparat på land: Hvem skal ta trossa?

  Skal Hurtigruten fortsatt frakte gods, må det finnes et mottaksapparat på land i de havnene der godset lastes og losses. I endel havner hevder skipsekspeditørene at det ikke lenger er regningssvarende å opprettholde en slik virksomhet, og Finnmark fylkeskommune har bedt om å få undersøkt hvorvidt man er i ferd med å miste Hurtigrutens mottaksapparat på landsiden i Finnmark
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS