Du er her

Nr 5

 • LEDER

  Miljø - ønsker og realiteter

  «Kø, kork og kaos – tre stikkord som har kjennetegnet store deler av hovedveinettet i Oslo og Akershus, skal gradvis gå over i historien og forhåpentlig opphøre helt i år 2005. Bortimot 10 milliarder kroner vil totalregningen komme på – renter inkludert – og av dette skal trafikantene betale godt og vel det halve».

 • Togtilbudet er viktig for kompetansenæringene i Oslo:

  Enda et argument for intercity-utbygging

  Langpendlerne innenfor intercity-trian­gelet rundt Oslo har i stor grad høyere utdanning og er en viktig ressurs for kompetansenæringene i Oslo-regionen, viser en undersøkelse foretatt av TØI. Dette er et hittil lite belyst argument for videreutbygging av intercity-tognettet.

 • Med gode virkemidler kan arbeidsgivere lykkes:

  Stimulerer ansatte til å la bilen stå

  En rekke offentlige og private arbeidsgivere har lagt opp til at ansatte skal la bilen stå hjemme når de drar til jobben, og resultatene er i mange tilfelle målbare. Statens vegvesen og virksomheter i Kongsberg Teknologipark er blant eksemplene

 • De daglige reisene i et 25-årsperspektiv:

  Vi bruker bilen mer, men går og sykler mindre

  Mindre sykling og gange, mer bilkjø­ring… Randi Hjorthol beretter i denne artikkelen om en utvikling som ikke i alt og ett er i harmoni med politiske ønsker og målsettinger.

 • DEBATT

  Ny Turistundersøkelse i gang: Et skritt i riktig retning

  Sigrid Oterholm Hoem og Heidi Tveit Eilert­sen forsvarer Innovasjon Norge mot kritikk for å ha nedlagt Gjesteundersøkelsen – og forklarer hvorfor den erstattes med den nye Turistundersøkelsen.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS