Du er her

Nr 6

 • LEDER

  Mer pragmatikk, takk!

  Vi blir fra tid til annen grepet av tvil. I hvert fall blir vi iblant rokket i vår sterke tro på at miljøet vårt her hjemme må vernes for fremtiden, nærmest for enhver pris. Denne uroen, la oss kalle den det, kommer gjerne over oss når vi har vært ute og reist.

 • Mange forklaringer på dødsulykker med vogntog

  Vogntog er utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene de er invol­vert i. For høy fart, uoppmerksomhet, feilhandlinger, sovning, tidspress og vogntogets blindsone er de viktige risi­kofaktorer i ulykker der vogntoget er utløsende part.

 • Bevisst blanding av myke og harde trafikanter:

  Uvisst om det reduserer ulykkesomfanget

  Utenlandske studier konkluderer med at en bevisst uregulert sammenblanding av myke og harde trafikanter i begren­sede byområder skaper økt trafikksik­kerhet, men en kritisk gjennomgang av studiene viser at konklusjonene bør tas med en klype salt.

 • DEBATT

  Om høyhastighetstog og nyttekostnadsberegninger

  Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Halleraker framsetter, i forrige nummer av Samferdsel (nr. 5 – juni 2010), en rekke urik­tige påstander om TØIs syn på høyhastig­hetsbaner. Påstandene ble gjentatt i Dagens Næringsliv 28.7. og imøtegått i samme avis den 10.8.

 • DEBATT

  Fly, ikke lyntog, er løsningen for Norge

  «Fly er i dag, sagt litt enkelt, det mest miljø­vennlige transportmiddel – bortsett fra at det bruker feil drivstoff. Om noen år vil luftfarten bruke syntetisk drivstoff, og være vesentlig mer energieffektiv,» skriver Torbjørn Lothe i dette innlegget.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS