Du er her

Nr 8

 • Leder

  Unormale normaler

  En gang trodde vi at veinormaler var et definert sett av regler som fortalte hvordan ulike typer veier skulle planlegges, bygges og vedlikeholdes her i landet. Nå har vi skjønt bedre.

 • Norges dårlig ivaretatte veger:

  50 milliarder for å komme àjour med vedlikeholdet

  Det vil koste mellom 40 og 52 milliarder kroner å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på hele det offentlige vegnettet i Norge, viser en ny rapport. Stamveiene trenger alene hele 640 kroner per meter for å komme opp på akseptabel standard

 • Dette må til hvis bilavhengigheten skal reduseres i Buskerudbyen:

  Dyptgripende endringer i areal- og transportpolitikken

  Konsentrasjon av den fremtidige arealutviklingen er avgjørende om byregionen Buskerudbyen skal kunne utvikle seg i tråd med foreliggende ambisjoner, fremgår det av en faglig utredning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Konkurranse gir mer buss for pengene

  Fylkeskommuner som har skapt en velfungerende konkurranse om driften av lokale bussruter har spart penger – ikke bare på kort sikt, som påvist i tidligere forskning, men også på lengre sikt

 • Flott fra Ruter – nå må andre også på banen

  I en pressemelding 6. oktober skriver Ruter at «god kollektivtrafikk vil i fremtiden være en nøkkelfaktor for et velfungerende samfunn i Oslo og Akershus». Det er godt sett og presist uttrykt

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS