Du er her

Nr 8

 • LEDER

  Ikke så fort som i Kina

  Ringeriksbanen, den som kan gjøre Bergensbanen kortere og raskere, er ingen nyhet. Den har ligget der i årevis, på papiret, uten å bli virkeliggjort. Men i de siste par ukene har den fått et lite oppmerksomhetsløft.

 • Raskere tog med flere passasjerer

  Mens Norge diskuterer argumenter for og i mot bygging av høyhastighetsbaner, får landet en påminnelse om at en modernisering av den eksisterende jernbanelinjen Oslo–Bergen kan gi en reisetid mellom endepunktene på fire timer – ned fra seks–syv timer i dag. Påminnelsen kommer fra en studie som er utført av TØI og i høst er blitt omtalt i flere nyhetsmedier. En virkeliggjøring av en gammel tanke om å bygge Ringeriksbanen, som vil kutte en stor sving i terren­get, er en forutsetning for den reduserte reisetiden. Annelene Holden Hoff, en av forskerne bak studien, redegjør i denne artikkelen.

 • Godstransport i kollektivfelt kan gi god samfunnsøkonomi

  I noen tilfelle kan det kan være en god idé å la godstrafikken slippe til i kollek­tivfeltene, og da kanskje på bekostning av elbiler og taxier, mener artikkelfor­fatterne. «Spørsmålet er til syvende og sist hvilke trafikantgrupper som skal gis prioritet,» skriver de.

 • Mye å lære av luftforurensningen i Bergen sist vinter:

  Rask handling, men liten effekt

  Bergen kommune utviste stor handlekraft ved den akutte luftforurensningssituasjonen i januar 2010, men virkningene – på trafikkmengdene og dermed på forurensningssituasjonen – var små. I et folkehelseperspektiv er det viktigere å ha oppmerksomhet om årsmiddelverdien for nitrogendioksid (NO2) enn å bekjempe høye timeverdier

 • Budsjett som gir håp

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett for 2011 gir økninger på flere områder. Til tross for dette vil det ta svært mange år før kvali­teten på infrastrukturen er på et akseptabelt nivå

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS