Du er her

Nr 9

 • Planlegging av veg i by: Vanskelig rollefordeling mellom kommune og vegvesen

  Utbygging av veg i by fører ofte til sterke konflikter. Dette skyldes ikke minst de rollene Statens vegvesen og kommunen inntar. Vegvesenet blir gjerne den ”ansvarlige” som fokuserer på økonomi, mens kommunepolitikere inntar en ”uansvarlig” rolle hvor kun den beste vegløsning er god nok.

 • ITS Norge etter fem år: Et bindeledd til globalt ITS-arbeid

  I løpet av få år er ITS (Intelligent Transport Systems) blitt et vel innarbeidet begrep i transportsektoren. Interesseforeningen ITS Norge er siden starten for fem år siden blitt ledet av Ivar Christiansen. I denne artikkelen ser han på hvordan foreningen har utviklet seg og kan utvikle seg videre – som ”et godt synlig kontaktpunkt og en profil for promotering av norsk ITS på det internasjonale markedet

 • Hasselts løsning på trafikkproblemene: Gratis buss og mindre veg

  Trafikkveksten var i ferd med å ta kvelertak på den belgiske byen, Hasselt. Istedenfor å bygge mer veg, valgte politikerne heller å kaste ut bilene fra sentrum og satse massivt på gratis, kollektiv tilbringertrafikk og på gående og syklende

 • Sammenhengende kollektivfelt i Trondheim: Raskere busser, men ikke raske nok

  For å få opp farten på bussene i Trondheim, ble det i sommer innført gjennomgående kollektivfelt i begge retninger på ”Kollektivbuen”, E6 mellom Sluppen og Leangen. Tiltaket har ikke vært nok for å nå målet om 25 prosent hastighetsøkning, viser en fersk evaluering av tiltaket

 • Godstogets nye giv

  Konkurranseånd og vekstambisjoner har erstattet mye av tidligere tiders statlige tungroddhet i godstogtrafikken i Norge. Men nå venter togoperatører og kunder utålmodig på politiske drahjelp til å få mer, veldig mye mer, gods på skinnene

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS