Du er her

Nr 9

 • Leder

  Sikker eller trygg?

 • Bra for hele Norge å la hovedflyplassen vokse

  Norge vil tape inntekter, arbeidsplasser og luftfartskompetanse hvis Oslo lufthavn på Gardermoen ikke foretar utvidelser, fremgår det av et prosjekt TØI har utført for flyplasseieren Avinor. Uten utvidelser vil utenlandsreiser for mange nordmenn dessuten bli både mer kompliserte og dyrere

 • ADHD-bilister:

  Mindre risikoutsatt enn hittil antatt

  Risikonivået for bilførere med ADHD er langt lavere enn hittil antatt, fremgår det av et prosjekt Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført på oppdrag fra det svenske Vägverket

 • Sikkerhet og trygghet går ofte hånd i hånd

  Rundt tre fjerdedeler av 54 utvalgte trafikksikkerhetstiltak har sannsynligvis positiv effekt på myke trafikanters trygghetsfølelse. Det viser en analyse basert på en metode som er nyutviklet av TØI

 • Vegtrafikken:

  Prognoser treffer bedre nå enn før

  En analyse avslører at de nasjonale og regionale vegtrafikkprognosenes treffsikkerhet var dårlig, men at den er blitt god etter en revisjon av prognosemodellen i 2001.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS