Du er her

Nr 1 - Februar 2007

 • Aktive barn bruker bil

  Forestillingen om et høyt aktivitetsnivå blant våre minste, også etter skoletid, bekreftes i en ny undersøkelse. Til og fra organiserte fritidsaktiviteter blir de aller fleste barna kjørt i bil. Men nesten alle barn har også tilgang til leke- eller aktivitetsområder nær der de bor – områder som de bruker mye.
 • 'Avstandskostnader' gjør samferdselspolitikken utydelig

  Lange avstander betyr ikke nødvendigvis høye transportkostnader. Begrepet ’avstandskostnader’ er så langt ikke klart definert, men må omfatte en lang rekke forhold som ikke har med transport å gjøre. Det gjør det vanskeligere å definere en tydelig samferdselspolitikk
 • EU vil bremse luftfartens miljøkonsekvenser

  Utslipp fra flytrafikken innen EU har øket med 87 prosent siden 1990, og det er forventet en ytterligere fordobling innen 2020 hvis det ikke settes inn mottiltak. Nå foreslår EU-kommisjonen tiltak som skal kunne redusere de årlige utslippene med 46 prosent, eller 183 mill. tonn, årlig.
 • Bussjåfører på anbud

  Bussjåførene er en utsatt gruppe når kollektivtransport settes ut på anbud. I en vurdering av hvordan dagens reguleringer tar vare på ansattes rettigheter ved anbud, finner Transportøkonomisk institutt at det i første rekke er jobbsikkerheten som er truet. Denne kan bedres på ulike måter.
 • Risikabelt for innvandrere i svensk trafikk

  Mannlige, utenlandskfødte personbilførere har dobbelt så høy relativ ulykkesrisiko som menn født i Sverige. Kvinner født i utlandet har 70 prosent høyere relativ risiko, sammenlignet med svenskfødte, kvinnelige personbilførere.
 • Kommentar: Dieselbiler og Oslo-luften

  Samferdselsbyråd Peter N. Myhre i Oslo frykter at luften i Oslo vil bli dårligere på grunn av de sterkere økonomiske argumentene for å kjøpe dieselbiler i stedet for bensinbiler fra årsskiftet. Han mener regjeringen ofrer Oslo-luften for å få redusert utslippene av klimagassen CO2.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS