Du er her

Nr 9

 • LEDER

  Uavhentede gevinster i luften

  Mange år er tilbakelagt siden luftfartsfolk begynte å snakke om hva som burde gjøres i den hensikt å høste gevinster, store gevinster, gjennom en effektivisering av europeisk luftfart.

 • KOMMENTAR - STATSBUDSJETTET 2014

  Sigbjørn Johnsen serverte mye, Siv Jensen plusset på: Enda sterkere satsing på transport!

  Etter at finansminister Sigbjørn Johnsen i Stoltenberg-regjeringen foreslo tidenes mest ekspansive budsjett for veg- og baneinfrastruktur 14. oktober, har finansminister Siv Jensen i den nye Solberg-regje­ringen ytterligere prioritert transport i sin tilleggsproposisjon, som ble lagt fram for Stortinget 8. november.

 • NÆRBLIKK

  Lavere fart har gitt færre drepte og hardt skadde

  Lenge var det slik at farten økte sakte men sikkert fra år til år. Nå tyder mye på at denne utviklingen har snudd.

 • INNSPILL

  Likestillingens undergang?

  «Om jeg har rett i min antakelse om at jenter og kvinner er mest engstelige for å gå i underganger og derfor velger andre kryssløsninger, blir kvinners rett til å kunne bevege seg like fritt som menn systematisk begrenset av håndbøker, trafikkingeniører og planleggere», skriver forfatteren av dette innspillet.

 • KRONIKK

  Superbuss kanskje smartere enn bybane

  «Superbuss kombinerer bybanens kapasitet, regularitet og hastighet med bussens kostnadseffektivitet og fleksibilitet», skriver Morten Welde i denne kronikken. Han fastslår at superbusskonseptet vinner terreng rundt om i verden og ser at superbuss kan være en vel så smart løsning som bybane i norske byområder.

 • DEBATT

  Lastebilene og veikvaliteten: Feil fokus – feil debatt – skjulte motiver?

  «Debatten bør (...) ikke handle om hvem som ødelegger veiene, men om når vi får et veinett som tåler den belastnin­gen myndighetene tillater», skriver Geir A. Mo i dette innlegget.

 • DEBATT

  Nye raske tog aukar dei globale klimagassutsleppa

  I Samferdsel nr. 8 2013 hevdar Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbun­det, at satsing på jernbane vil gje posi­tiv klimaeffekt. Ikkje noko kan vere meir galt når ein tek med all ressursbruk og energibruk i alle former på bane og gjer samanlikningar med buss, lastebil og godsbåtar.

 • DEBATT

  Norge, fjordfergenes rike

  TØI har for litt siden levert rapport 1272/2013: Samfunnsøkonomisk lønn­somhet av ferjeavløsningsprosjek­tene på E39 mellom Stavanger og Trondheim. Ved Harald Minken.

 • Tenker ikke bare med lommeboka: Folk vil vite hva avgiftene går til

  Motvilje mot å betale skatter og avgifter anses som et av de største hindrene mot implementering av effektive, restriktive klimatiltak i transportsektoren. Forskning viser imidlertid at motviljen ikke nødvendigvis gjelder selve avgiften som virke­middel, men visse aspekter ved den.

 • Drømmen om å fly

  Å reise med fly i dag er ikke som det en gang var

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS